U vindt op deze pagina de bevolkingskaart van Oekraïne om af te drukken of te downloaden in PDF. De bevolkingskaart van Oekraïne toont het aantal inwoners in verhouding tot de grootte van het land en de bevolkingsstructuur van Oekraïne in Europa.

Kaart bevolkingsdichtheid Oekraïne

Kaart van Oekraïne dichtheid

De kaart van de bevolkingsdichtheid van Oekraïne toont het aantal inwoners in verhouding tot de grootte van Oekraïne. Met deze demografische kaart van Oekraïne kunt u de demografie en de structuur van de bevolking van Oekraïne in Europa leren kennen. De dichtheidskaart van Oekraïne is te downloaden in PDF, afdrukbaar en gratis.

Na de Oranje Revolutie steeg de demografische situatie sterk van 1,2 kinderen per vrouw in 2004 tot 1,5 in 2008, alvorens te stagneren na de economische crisis van 2008, toen het bbp met 15,1% daalde en de levensstandaard daalde tot een van de hoogste ter wereld. Na de onafhankelijkheid piekte de bevolking, ondanks de repatriëringsimmigratie, op 52,2 miljoen om vervolgens te dalen tot 45.633.000 in 2012. In 2005 werd een geboortetoelage van 12.500 hryvnia of 1168,62 euro ingevoerd, 25.000 hryvnia of 2337,23 euro voor een tweede geboorte en 50.000 hryvnia of 4674,47 euro voor een derde of volgende geboorte, zoals u kunt zien op de bevolkingsdichtheidskaart van Oekraïne.

Oekraïne staat op nummer 35 in de lijst van landen (en afhankelijkheden) naar bevolking. De bevolkingsdichtheid in Oekraïne bedraagt 75 inwoners per km2. De totale landoppervlakte bedraagt 579.320 Km2. 69.4% van de bevolking is stedelijk (30.334.632 mensen in 2020), zoals blijkt uit de bevolkingsdichtheidskaart van Oekraïne. De mediane leeftijd in Oekraïne is 41,2 jaar. De bevolking van Oekraïne vertegenwoordigt 0,66 procent van de totale wereldbevolking, wat betekent dat één persoon op elke 153 mensen op aarde in Oekraïne woont.

De bevolking van Oekraïne heeft sinds de jaren negentig een grote crisis doorgemaakt. Dit komt vooral door het hoge sterftecijfer en het zeer lage geboortecijfer. De bevolking van het land krimpt jaarlijks met meer dan 150.000 mensen, zoals blijkt uit de bevolkingsdichtheidskaart van Oekraïne. Sinds 2000 is er echter iets veranderd. Het geboortecijfer, dat voorheen zeer laag was, is onlangs gestegen en is nu vergelijkbaar met het Europese gemiddelde. Het moet echter nog met 50% stijgen om de bevolking te stabiliseren. In 2018 bedraagt het sterftecijfer 11,1 doden per 1.000 inwoners en het geboortecijfer 9 geboorten per 1.000 inwoners. De bevolkingsgroei bedraagt momenteel -,48%.